Vizyon

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini ülke ekonomisine kazandıran önder teknokentler arasında olmaktır.

Misyon

Üniversite-Sanayi işbirliğinde pro-aktif hareket tarzı ile geliştirilebilecek fikir ve projeleri araştıran, ortaya çıkarıp şekillendiren ve destekleyerek ekonomik hayata aktaran bir ekosistem oluşturarak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Değerler ve Beceriler

Bu vizyon ve misyon çerçevesinde temel değerlerimiz; - Yeniliklere açıklık - Özgünlüğe saygı - Sürekli gelişim inancı - Paydaşlığın yararlığı - Arayüz fonksiyonu olma Bu değerlere sahip olarak becerilerimiz; - Yenilikleri araştıran - Özgün düşünebilen - Sürekli gelişim için çaba sarf eden - Paydaşlık yapabilen - Farklılıkları buluşturabilen bir TGB olmaktır.