BÖLGEMİZDE YER ALAN FİRMALARIMIZ COVİD 19 MÜCADELESİNDE ÖZVERİYLE ÇALIŞARAK PROJE GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

BÖLGEMİZDE YER ALAN FİRMALARIMIZ COVİD 19 MÜCADELESİNDE ÖZVERİYLE ÇALIŞARAK PROJE GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş Teknokent ar-ge, yazılım ve tasarımsal faaliyetler alanında yenilikçi, katma değer sağlayan proje süreçleri geliştirmeye devam etmekle birlikte ön kuluçka adayları ve start-up firmalarıyla da dinamizmini sürdürmektedir. Bölgedeki firmalarımızın farklı sektörlerdeki ticari faaliyetleriyle piyasadaki taleplere cevap verecek kapasite yetkinliği esnek üretim koşullarına imkân tanımaktadır.     Bunun en önemli örneklerinden biri korona virüs salgının ortaya çıkmasıyla birlikte dünyanın ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlardaki yeni projelerin bölgemizde hızlıca geliştirilmesi ve devreye alınması olmuştur.  Tıbbi maske üretim makinesi, kurum içi iletişim uygulaması, kablosuz geniş alan ağ yardımı ile multi-fonksiyonel taşınabilir sağlık takip cihazı, yapay zeka ile Covid-19 tanısı ve süreç planlamaları yakın süre zarfında firmalarımızın gösterdiği özverili çalışmalar, iş birlikleri ve ekip ruhuyla ortaya koyulmuştur. Ar-Ge ve kuluçka firmalarımız tarafından geliştirilen bu projeleri sizlerle de paylaşmak bulunduğumuz ekosistemin önemini vurgulamak adına bizleri de gururlandırmaya devam etmektedir.
TEKNOKENT / Aktek Endüstri -Tıbbi Maske Üretim Makinesi
Yapı malzemeleri ve tarımsal üretime yönelik Ar-Ge projeleri sürdüren firmamız pandemi döneminde 45 günlük süreç içerisinde tamamen kendi imkanlarıyla tasarladığı tıbbi maske üretim makinesi projesini Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirmeyi planlamaktadır. Makinenin tasarım ve proje süreçleri tamamlanmış ve ilk prototipin üretim aşamasına doğru yaklaşılmaktadır. Firmanın amacı yerli ve milli imkanlarımızla makine üretiminin sağlanması, ürünün iç ve dış pazarlara satılması ve kısa dönemde maske üretimine katkı gösterilmesidir.
TEKNOKENT / Arneca Teknoloji- Kurum İçi İletişim Uygulaması
Küresel salgınla birlikte iş hayatından eğitime ve sağlığa kadar birçok sektörde online yönetim süreçlerinin devreye alınması ile kurumların ve firmaların değişikliklere uyum sağlaması ihtiyacı gündeme gelmiştir. Arneca Teknoloji uzun dönemdir bölgemizde mobil yazılımlar ve etkinlik uygulamaları gibi bilişim çözümleri üretmektedir. 2009’dan bugüne telekomünikasyon, finans, perakende ve FMCG sektörleri başta olmak birçok sektöre platform bağımsız çözümler sunduğu tecrübelerini pandemi döneminde kurum içi iletişim uygulamasıyla birleştirerek katkıda bulunmuştur.  Kurum içi iş birliği, sosyalleşme, haberleşme, merkezi güdüm ve iletişim platformuyla kurumsal yapılar, firmalar ve kamu sektörü iş akışlarını aksatmadan uzaktan çalışma imkanlarıyla tüm süreçlerini bu uygulamayla yürütebileceklerdir.
TEKNOKENT / Tekstil Türkiye (Okan Kazancı)- Covid 19 Tedbirleri Süreç Planlanması
Okan Kazancı, Tekstil Türkiye platformuyla bölgemizdeki faaliyetlerine başlayarak tekstil sektörüne yönelik özel yazılımların geliştirildiği Türkiye’nin ilk tekstil e-pazar yerinin oluşturulması, tekstil firmalarına özel e-pazarda yazılımsal ve danışman gerektiren sorunlara çözüm üretilmesi, mevcut e-pazarlara entegrasyonların sağlanması ve tekstil sektöründeki e-ihracat uygulamalarının devreye alınması konularına odaklanmaktadır. Firma Covid-19 tedbirleri kapsamında tekstil sektöründeki tecrübelerini süreç planlamasına dönüştürmüş ve bu dönemde ihtiyaç duyulabilecek sterilizasyonlu ürünler ve yan dalları için üretimlere başlamıştır. Firmanın halihazırda siper, ceset torbası, yoğun bakım kabinleri, portatif revir çadırı, sahra hastane çadırları, genel hasta servisi çadırı ve portatif sedye üretim kapasitesi bulunmaktadır.
 
 
 
TEKNOKENT  / Markas Makine -Siper Maske Üretimi
Markas Makine start-up firmamız Kuantum Ön Kuluçka Merkezi’mizde ve firma faaliyetlerinde kullanılan 3D yazıcılarla salgın dönemimin ilk günlerinden itibaren ücretsiz siper maske üretimine başlamıştır. Ana öncelik maskelerin sağlık çalışanlılarına dağıtılması olmuştur. Bu amaçla ilimizde ve Türkiye’de ihtiyaç duyulan bölgelere siper maske gönderimi yapılmıştır.
 
MARKASCI -SCIrads-Corona Yapay Zekâ ile COVID-19 Akciğer Enfeksiyonlarının Hızla Tanınması
MARKASCI kuluçka firmamız tarafından tanı laboratuvarı olmayan yerlerde bir tomografi ile hastanın kovid olup olmadığını kısa sürede yönlendirebilecek yapay zekâ kullanılan yazılım programı geliştirilmiştir. Belirtilen programla akciğer tomografilerinin seri şekilde taranıp yeni tip korona virüsün daha hızlı tespit edilmesi sağlanmıştır. Programın kullanımına Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve KSÜ Tıp Fakültesi’nde başlanılmıştır. Amaç hızlı tanı, hatayı en aza indirme ve test süreçlerindeki zaman kaybının önlenmesidir.
 
 
DKM Teknoloji-Kablosuz Geniş Alan Ağ Yardımı ile Multi-Fonksiyonel Taşınabilir Sağlık Takip Cihazı Projesi
Türkiye ve tüm ülkeler, sağlık kurullarının tavsiye kararları ile birçok sosyal tedbir de dâhil olmak üzere öncelikle insan sağlığını korumak için salgının yayılma hızını azaltmak adına birtakım önlemler almışlardır. Bunların en başında vatandaşların evde kalıp sosyal izolasyonun sağlanması adına dışarı çıkmamaları telkini gelmektedir. Start-up firmamız DKM Teknoloji bu kapsamda multi fonksiyonlu, yerli sağlık takip cihazı geliştirilmesi ve seri imalatına başlamayı amaçlamaktadır. Hasta olsun ya da olmasın kişi sağlığı hakkında anlık bilgilendirme yapılmasını sağlayan cihaz, Covid-19’dan dolayı sosyal izolasyon içerisinde evde hastalık belirtilerine ilişkin salgının erken teşhis ve tedavisine yönelik, bilgilendirici, farkındalık artırıcı ve yönlendirici faaliyetler içeren bir donanım ile desteklenerek hizmete sunulacaktır.
 
14 Mayıs 2020
Haber Fotoğrafları

Haberler

Tümü