Sıkça Sorulan Sorular

Girişimcilere Avantajlar Nelerdir?
TEKNOKENT Avantajları Nelerdir?
Sağlanan vergi muafiyetleri nasıl denetlenmektedir?
Kahramanmaraş Teknokentte yer almak için şirket merkezini taşımak gerekli midir?
Kahramanmaraş Teknokente kabul edilen firmaların faaliyete başlaması için yapması gerekenler nelerdir?
Teknokent firmalarının Kahramanmaraş Teknokent A.Ş. ye karşı yükümlülükleri nelerdir?