Duyurular

AB Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı Duyurusu


AB Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı Duyurusu

Avrupa Birliği Ufuk2020 (HORIZON 2020) Programı, "çok uluslu araştırma ve inovasyon işbirliği destekleri"nden "bireysel öncül araştırma destekleri"ne "burs ve uluslararası dolaşım destekleri"nden "KOBİ'lere özel inovasyon destekleri"ne kadar çok geniş bir yelpazede,  80 Milyar Avro’luk bütçesi ile önemli bir finansman kaynağı olma özelliğini taşımaktadır.

Ortak arayan uluslararası Ufuk2020 proje konsorsiyumlarından haberdar olmak, açılan çağrılar ve düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi almak için aşağıdaki "kullanıcı dostu" yenilenen web adresini takip edebilirsiniz:

Web: www.Ufuk2020.org.tr