TARİHÇE


KAHRAMANMARAŞ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

 

4 Temmuz 2011 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 2011/1968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nün içerisindeki 102 dönümlük arazi, ‘Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1 (TGB-1) ve Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) laboratuarlarının olduğu 18 dönümlük alan ise ‘Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2’ (TGB-2) olarak ilan edilmiştir.

 

Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş., Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu şirkettir ve 10.04.2012 tarihinde kurularak bölgede girişimci kabulüne başlamıştır. Kahramanmaraş Teknokent, Teknoloji Geliştirme Bölgesi-1 alanında yapılacak 6.000 metrekare kapalı alana sahip yeni binası tamamlanana kadar faaliyetlerini geçici olarak ilan edilen Teknoloji Geliştirme Bölgesi-2’de devam ettirmektedir.

 

Yönetici şirketimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) önderliğinde Valilik, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediye, Organize Sanayi Bölgeleri ve Özel Sektör temsilcilerinden oluşan 18 ortaklı bir yapıdır.

 

Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde özellikle ileri teknoloji ve ar-ge çalışmaları üreten, ülke ekonomisine daha yüksek katma değer ve istihdam sağlayan, ulusal / uluslararası rekabet gücü yüksek firmaların oluşumu desteklenmektedir.

 

2016 yılı itibariyle TGB-2’de 1’i yabancı firma olmak üzere toplam 27 firma faaliyet göstermekte olup, toplam 40 proje tamamlanmış 52 proje yürütülmekte ve firmalarda 57 personel istihdam edilmektedir. Kurulduğu günden bu yana yürütülen projelerimizden 4’ü San-Tez, 4’ü Teknogirişim, 9’u Tübitak ve 2’si Kosgeb Ar-Ge projesi niteliğindedir.

 

Bölgede %55’i yazılım ve bilişim alanında olmak üzere ağırlıklı olarak elektronik, medikal, tekstil, kimya ve tarım teknolojileri gibi alanlarda faaliyet yürüten firmalar bulunmaktadır. Yazılım bilişim alanında ihracatı yapılan mobil yazılımlar, kurumlara özel otomasyon sistem çözümleri, yazılım alt yapısına önemli katkı sunacak projeler Teknokent bünyesinde geliştirilmektedir. Bu anlamda 8 patent, 6 faydalı model başvurusuyla ortaya çıkarılan ürünlerin fikri ve sınai haklar çerçevesinde tescili de gerçekleştirilmektedir.

 

Toplam 17 sanayi kolunda 1.028 sanayi tesisinin faaliyet gösterdiği Kahramanmaraş, 4 Organize Sanayi Bölgesi ve 11 Küçük Sanayi Sitesi ile Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden birisidir. Türkiye Metal Mutfak Eşyalarının %60 ı, iplik sektörünün %35’i, İSO ilk 1000 arasında 21 firma, 246 ihracatçı şirket ile yılda 2 milyar $ ihracat yapan büyük şehrimizde tek üniversite ve tek teknokentin olması bakımından beklentiler bir hayli yüksektir.

 

Teknokent olarak bize ayrılan geçici bölgede tam doluluk oranıyla ve kısıtlı imkanlarımızla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu anlamda TGB 1 bölgesi için firma kurma ya da teknokentte yer alma konusunda önemli bir taleple karşı karşıyayız. Dolayısıyla yeni ofisleri ihtiva edecek olan TGB1 deki binanın tamamlaması durumunda bölgemize ve ülkemize çok önemli katkılar sunacağımız beklentisindeyiz.

 

Toplam Alan: TGB-1+TGB-2

102+18 Dekar

Toplam Firma Sayısı

27

Yürütülen Proje Sayısı

52

Tamamlanan Proje

40

Personel istihdamı

57

Uluslararası Patent Başvurusu

6

Ulusal Patent Başvurusu

2

Faydalı Model Başvurusu

6

TÜBİTAK Proje Sayısı

9

SANTEZ Proje Sayısı

4

KOSGEB Proje Sayısı

4

Teknogirişim Proje Sayısı

4

Toplam İç Satış Tutarı

1.593.616,79 TL

Toplam İhracat Tutarı

403.816,81 $

Toplam Ar-Ge Desteği

1.529.162,90 TL